Rytme i musikk

R

Kvartalsnotat = 1 telling

En kvart tone er helsvart med en stilk på den enten opp eller ned. Jeg kaller det vår “stepping”-lapp fordi lappen bare går og beveger seg. Med 4/4-tid vil du ha et mål på 4 kvartnoter fordi en kvartnote får 1 telling. Husk musikk og matematikk går sammen.

Halvnotat = 2 tellinger

En halv tone er helhvit med en stilk på. Når du spiller denne typen toner, vil du ta en pause, som å komme til et gult trafikklys. Du spiller en halv tone, teller 1 & 2 &. Med 4/4 tid ville du ha 2 halvtoner i en takt å spille fordi 2 + 2 = 4. Husk musikk og matematikk går sammen!

Hvis du ikke er sikker på hva en takt i skrevet musikk er, husk alltid at tonene mellom taktlinjer er en takt. Barlinjer deler musikk inn i takter. Når du ser på et musikkstykke, går du helt til slutten av en sang og der finner du en dobbel linje.

Gjenta prikker (gjenta tegn)

De to prikkene på slutten av stykket er et repetisjonstegn, som betyr å spille sangen fra begynnelsen. Noen ganger spør elevene mine: “Å, må jeg det?” Svaret er “ja” fordi komponisten hadde til hensikt at den delen av musikken skulle spilles igjen! En annen måte å se det på er at du ikke har flere sider å bla. Bare spill den første siden på nytt, ellers blir det bare noen få linjer som gjentas. Gjenta-tegnet er et veldig verdifullt tegn.

Hel notat = 4 tellinger

En hel tone er også en hvit note, men den har ikke en stilk på seg. Jeg kaller det smultringlappen vår. Noen av elevene mine kaller det en “hamburger”-lapp! Når du ser en hel tone, må du holde noten nede og telle, 1 & 2 & 3 & 4 &. Det er akkurat som å komme til rødt lys og gjøre et punktum.

Stikket halvnote = 3 tellinger

En prikk etter en note legger til halve verdien av noten. Så du har nå 2 + 1 = 3 slag. Du holder lappen nede og teller, 1 & 2 & 3 &.

Nå er det kule at hver type musikknote har en tilsvarende hvile. Et hvileskilt betyr “ikke lek” som en hvileplass. Noen ganger betyr det å gjøre hånden klar i posisjon og flytte opp, men likevel ikke spille en tone, bare hvile! Eksempler på noen hviler er:

Kvart hvile

Det ser ut som en “Z” og en kvart hvile får 1 telling.

Halv hvile

Det ser ut som en svart topphatt. En halv hvile får 2 tellinger eller slag av stillhet. En halv hvile sitter over den tredje linjen.

Hele resten

Ser ut som en opp-ned svart topplue. Hele resten henger under den fjerde linjen. Den får 4 tellinger eller slag av stillhet.

Hver takt i 4/4-tid har noter og pauser som gir opp til 4 tellinger.

Tids signatur

Tidssignaturen er de to tallene som er skrevet i begynnelsen av et stykke. Det øverste tallet forteller hvor mange slag som er i hver takt. Det nederste tallet forteller hva slags tone som får ett slag.

2 betyr to slag i hver takt

4 betyr at kvartnoten mottar ett slag eller teller.

3 betyr tre slag i hver takt.

4 betyr at kvartnoten får ett slag.

4 betyr fire slag i hver takt

4 betyr at kvartnoten får ett slag.

Øv veibeskrivelse

1. Klap og tell rytmen høyt.

2. Spill og si navnet på notene høyt.

3. Spill og tell rytmen høyt.

About the author

Add comment

By user

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta